PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Lê Thị Hồng Hạnh25-36ThA+
2Lê Thị Hoan25-36ThA+
3Nguyễn Thị Mai25-36ThB+
4Nguyễn Thị Xâm25-36ThB+
5Dương Thị Phúc25-36ThC+
6Bùi Ngọc Bích25-36ThC+
7Phạm Thị Linh3-4TA+
8Hà Thị Sáng3-4TA+
9Phạm Thị Quỳnh Nga3-4TB+
10Nông Thị Chi3-4TB+
11Nguyễn Thị Hằng4-5TA+
12Lương Thị Thảo4-5TA+
13Vũ Thị Loan4-5TB+
14Nghiêm Thị Hà4-5TB+
15Lương Thị Mai5-6TA+
16Vũ Thị Hường5-6TA+
17Vũ Thị Thơm5-6TB+
18Vũ Thị Việt Hạnh5-6TB+
19Nguyễn Thị Hoàn5-6TC+
20Nguyễn Hồng Nhạn5-6TC+